• home_slide3

  Vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů

  formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze Cribis.

  Read more »
 • home_slide2

  Využití grafické podoby

  obchodních a majetkových vazeb, jejich partnerů a dalších třetích stran až do 6 úrovně prostřednictvím služby Diagramy vazeb obsahující základní údaje o každé společnosti a prokliky na další externí informační zdroje.

  Read more »
 • home_slide1

  Prověření míry podnikatelského rizika

  formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z databáze Cribis. Barva semaforu reprezentuje obsah významných negativních informací daného subjektu.

  Read more »

Registr nespolehlivých plátců DPH eviduje již 1000 firem

Na konci července přibyl do evidence nespolehlivých plátců DPH tisící subjekt. Podle analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau jde především o společnosti s ručením omezeným (80 % těchto subjektů). Nejvíce těchto subjektů je v Praze, v Brně a Hradci Králové. U nespolehlivých plátců DPH byly zjištěny také další negativní informace – celkem 86 subjektů má na sebe uvalenu exekuci, 79 jich prochází či v minulosti již prošlo insolvenčním řízením. Podnikatelům ze zákona vyplývá povinnost zajímat se o finanční zdraví svých obchodních partnerů.  Každý pátý subjekt s označením nespolehlivý plátce působí v oblasti zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení. Z hlediska stáří společností se mezi nespolehlivými plátci objevují převážně mladší subjekty – více než polovina z nich vznikla od začátku roku 2010.

Více informací najdete na http://www.informaceofirmach.cz/category/clanky/