• home_slide3

  Vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů

  formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze Cribis.

  Read more »
 • home_slide2

  Grafické zobrazení

  obchodních a majetkových vazeb, jejich partnerů a dalších třetích stran až do 6 úrovně prostřednictvím služby Diagramy vazeb obsahující základní údaje o každé společnosti a prokliky na další externí informační zdroje.

  Read more »
 • home_slide1

  Prověření míry podnikatelského rizika

  formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z databáze Cribis. Barva semaforu reprezentuje obsah významných negativních informací daného subjektu.

  Read more »

České firmy se v recesi chovaly zodpovědně, zvyšovaly nerozdělený zisk

Celková likvidita se u sledovaných firem v období od roku 2011 do roku 2014 zvyšovala. České společnosti, které pravidelně a včas zveřejňují výsledky svého hospodaření, zvýšily mezi lety 2011 a 2014 hodnotu nerozděleného zisku o 27 % na celkových 622 miliard korun. Firmy také zvýšily svoji likviditu a snížily své zadlužení.  Nerozdělený zisk sledovaných společností se zvyšoval především v letech 2012 (meziročně +7,4 %) a 2013 (meziročně +12,8), tedy v období ekonomické recese. V růstovém roce 2014 se nerozdělený zisk zvýšil o 5,1 %. Deset firem s nejvyšším nerozděleným ziskem evidovalo ke konci roku 2014 rezervy v celkové výši 204,8 miliardy korun. Více než třetinou se na této částce podílela ŠKODA AUTO a.s. Současně se mezi lety 2011 a 2014 u sledovaných firem zvýšila jejich celková likvidita. Podíl krátkodobých aktiv vůči krátkodobým závazkům se zvýšil z hodnoty 1,58 v roce 2011 na hodnotu 1,69 v roce 2014.

 

Více informací naleznete ZDE.