• home_slide3

  Vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů

  formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze Cribis.

  Read more »
 • home_slide2

  Využití grafické podoby

  obchodních a majetkových vazeb, jejich partnerů a dalších třetích stran až do 6 úrovně prostřednictvím služby Diagramy vazeb obsahující základní údaje o každé společnosti a prokliky na další externí informační zdroje.

  Read more »
 • home_slide1

  Prověření míry podnikatelského rizika

  formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z databáze Cribis. Barva semaforu reprezentuje obsah významných negativních informací daného subjektu.

  Read more »

Za první pololetí roku vzniklo 13 668 nových společností

V prvním pololetí roku 2015 vzniklo v České republice 13 668 obchodních společností a 3 167 jich zaniklo. Čistý přírůstek obchodních společností (rozdíl mezi počtem vzniklých a zaniklých) byl nejvyšší za poslední čtyři roky.  Na deset zaniklých obchodních společností připadlo 43 nově založených. Čtvrtina všech společností založených v prvním pololetí letošního roku patří do odvětví obchod.

Nejmenším dílem přispěly k počtu nově vzniklých obchodních společností odvětví doprava a ubytování a stravování.  Z hlediska krajů vede již tradičně Praha. Sídlo zde má téměř polovina (47 %) společností založených v prvním pololetí letošního roku. Prim patří i zaniklým společnostem, nejvíce z nich mělo sídlo v Praze (necelá třetina). Bankroty se na celkovém počtu obchodních společností zaniklých v prvním pololetí letošního roku podílely 18 %. Více než polovinu počtu zaniklých společností tvořily ty, které na trhu působili 16 let a déle. Druhou nejpočetnější skupinou jsou firmy na trhu působící 6 až 10 let.

Více informací naleznete ZDE.