• home_slide3

  Vyhodnocení finančního zdraví podnikatelských subjektů

  formou využití vícezdrojového Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů databáze Cribis.

  Read more »
 • home_slide2

  Využití grafické podoby

  obchodních a majetkových vazeb, jejich partnerů a dalších třetích stran až do 6 úrovně prostřednictvím služby Diagramy vazeb obsahující základní údaje o každé společnosti a prokliky na další externí informační zdroje.

  Read more »
 • home_slide1

  Prověření míry podnikatelského rizika

  formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z databáze Cribis. Barva semaforu reprezentuje obsah významných negativních informací daného subjektu.

  Read more »

Poprvé v historii převažují obchodní společnosti s jedním vlastníkem

Od roku 2005 stále narůstá počet obchodních společností s jedním vlastníkem. V tomto roce bylo 46 % těchto společností, o 5 let později jich pak bylo 50 %. V letošním roce je v srpnu již 57 % firem s jedním vlastníkem. Míra bankrotů u obchodních společností s jedním vlastníkem je naopak nejvyšší (1,98 %). Nejnižší míru bankrotů pak vykazují společnosti se 2 a více vlastníky. Obchodní společnosti s 1 vlastníkem také existují nejkratší dobu. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Více informací naleznete na:

http://www.informaceofirmach.cz/obchodni-spolecnosti-s-jednim-vlastnikem-poprve-v-historii-prevazuji-ale-zaroven-vykazuji-nejvyssi-miru-bankrotu/